Væksthuset

Væksthuset

Væksthuset er tænkt som et samlingssted, hvor byens borgere kan møde hinanden og forskellige aktiviteter og idéer kan spire frem.


Huset er åbent for alle mulige aktiviteter - det kunne være

- cykel- eller vandrehold, der vil mødes efter en tur

- dagplejemødre på udflugt med børnene

- loppemarked

- kaffe-komsammen

- søndagsudflugt med gæster udenbys fra

- petanque spillere, der skal have en kop kaffe

- spejdere eller fdf´er der er på løb

Kun kreativiteten sætter grænser.

Hvis du vil offentliggøre et arrangement, eller se om der er arrangeret noget andet, så brug gerne bordings bykalender 7441.nu.


Huset er står åbent til dagligt. Der er nogle gange låst om natten torsdag, fredag og lørdag. Hvis man har aktiviteter, der rækker ind i lukketiden, kan man efter aftale få forlænget åbningstiden. Se nedenfor.


Der er en mødesal, toilet samt tekøkken med håndvask, køleskab og bordplade. Huset er uopvarmet, men det er tilladt at medtage en gasvarmeovn på eget ansvar. Elektriske varmeblæsere må ikke tilsluttes.


Benjamin Dyngbo Jensen er overordnet kontaktperson angående Væksthuset.

Kontaktinfo er 60 19 31 95, Benjamin.jensen92@@outlook.dk

Husregler

For at passe på huset og sikre, at det kan bruges til glæde for alle, er der vedtaget nogle få men klare husregler.

- Huset er åbnet for alle

- I sommerperioden 1. april - 30. september aflåses huset nogle gange torsdag, fredag, lørdag klokken 22-8

- I vinterperioden 1. oktober - 31. marts aflåses huset torsdag, fredag, lørdag klokken 20-8

- Huset må ikke bruges som festlokaler - der henvises til forsamlingshuset.

- Efter brug skal der foretages oprydning, og affald skal fjernes.

- Rygning er ikke tilladt

- Vis hensyn til hinanden

Væksthusets Venner

Bording Lokalråd har efter aftale med Ikast-Brande kommune taget initiativ til, at der dannes Væksthusets Venner af de, som måtte være interesserede i at være med. Væksthusets

Venner skal baseret på frivilligt arbejde føre tilsyn med/passe på huset og medvirke til, at der skabes aktiviteter i huset.


Har du lyst til at være med, så er du meget velkommen. Kontakt Birgit.


Dokumenter vedrørende Væksthusets Venner


- Referat fra mødet d. 03.12.19

- Referat fra mødet d. 20.06.19

- Referat fra mødet d. 07.11.18

- Referat fra mødet d. 27.03.18

- Referat fra mødet d. 05.12.17

- Referat fra mødet d. 30.08.17

- Referat fra mødet d. 13.03.17

- Referat fra etableringen af Væksthusets venner d. 01.11.16

- Personer i udvalg


Væksthusvægtere

Væksthusets Venner har nogle "vægtere", som på skift fører tilsyn med huset og sørger for aflåsning. 

Kontakt

lokalrådet !